อาคเนย์ห่วงใยคนไทย คลอดประกัน “ซูเปอร์ ไลฟ์ ไฟท์ ไข้เลือดออก” รับหน้าฝน

0
1510

อาคเนย์ประกันชีวิต ห่วงใยสุขภาพคนไทย ปลดล็อคความกังวลด้วยการเตรียมพร้อมวางแผนประกันชีวิต “ซูเปอร์ ไลฟ์ ไฟท์ ไข้เลือดออก” สร้างความอุ่นใจให้คุณหมดห่วงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและรับเงินชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 24 บาท พร้อมรับของขวัญเยี่ยมไข้กรณีนอนรพ.ด้วยโรคไข้เลือดออก

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ไม่เพียงความชุ่มฉ่ำที่มาพร้อมกับสายฝนเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาคเนย์ประกันชีวิต จึงออกแผนประกันภัย “ซูเปอร์ ไลฟ์ ไฟท์ ไข้เลือดออก” เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยร้ายใกล้ตัว เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 24 บาท ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง สูงสุด387,500 บาท และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน สูงถึง 100,000 บาทต่อครั้ง รวมถึงเงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 1.4 ล้านบาท ตลอดจนคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท โดยมีแผนประกันให้เลือกถึง 3 แผน เพื่อแบ่งเบาและลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น และสนับสนุนให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพและร่วมกันป้องกันภัยร้ายจากยุงลายในช่วงหน้าฝนนี้

 

  • พิเศษ!! รับ “ของขวัญเยี่ยมไข้” มูลค่า 10,000 บาท เมื่อเข้าพักษาตัวในโรงพยาบาล (IPD Admit) จากโรคไข้เลือดออก สำหรับลูกค้าที่เข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ด้วยโรคไข้เลือดออก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะต้องผ่านระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันอนุมัติกรมธรรม์
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ ซูเปอร์ ไลฟ์ ไฟท์ ไข้เลือดออก หรือผลิตภัณฑ์ ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/5, ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/10 และ ซูเปอร์ ไลฟ์ 99/20 โดยแนบสัญญาเพิ่มเติม HS + HS PLUS + IPD ที่มีเบี้ยประกันภัยรวม 8,000 บาท ขึ้นไป ในช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติ และนำส่งเอกสาร Freelook เข้ามายังบริษัทฯ เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในด้วยโรคไข้เลือดออก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระยะเวลารอคอย 30 วันนับจากวันอนุมัติกรมธรรม์