อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์                       

0
1160

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด(กลาง) ร่วมลงนามในพิธีส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA เพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 8,000 คน จากบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) และนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) ซึ่งได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการสร้างหลักประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ โดยมี นายพงษ์สันติ์ ไพศาลเจริญ เป็นผู้อำนวยการดูแลโครงการสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้