อาคเนย์ประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างลูกค้า ขยายระยะเวลาชำระเบี้ย ฝ่าวิกฤตโควิด

0
1458

อาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการเงินไทยกรุ๊ป​     โฮลดิ้งส์ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด ขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ยังไม่ฟื้นตัวบริษัทฯ มีความเข้าใจและห่วงใยลูกค้า จึงได้ขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยปีต่ออายุของกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เพียงพอในชีวิตประจำวัน

บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย รวมเป็น 61 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ย โดยมีผลต่อกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุตั้งแต่งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง งวดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งลูกค้าไม่ต้องจัดทำเอกสารต่ออายุกรมธรรม์ และไม่มีดอกเบี้ยใดๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าคลายความกังวลใจจากสถานการณ์รอบด้าน 

“บริษัทฯ พร้อมช่วยเหลือดูแลลูกค้า และอยู่เคียงข้างทุกคนในภาวะที่ยากลำบาก ให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน โดย อาคเนย์ประกันชีวิต มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยวางแผนการใช้ชีวิตและการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตด้วยความอุ่นใจ ปราศจากความกังวล ด้วยนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการ เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและคนไทย” นางภฤตยา กล่าว

สามารถติดต่อสอบถามมาตรการขยายระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726 กด 3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30น. 

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ หรือ Thai Group (TGH) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด