อาคเนย์ประกันชีวิต ตอกย้ำความเชื่อมั่น  จัดประชุมผู้บริหารและผู้จัดการสาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

0
1155

       นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเชื่อมั่น จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหาร, ผู้จัดการสาขา และ ทีมขายลูกค้าบุคคลธนกิจ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุวดิศ ดิสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารช่องทางการขายธุรกิจรายย่อย ร่วมด้วยนางสาวศรีนวล จารุศิริวัฒนา ผู้บริหารเครือข่ายสาขา นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเงิน และ ผู้บริหารการขายลูกค้าบุคคลธนกิจ และ นางสิตางค์ ประดิษฐพงษ์ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ประกัน พร้อมแถลงนโยบายการสร้างการเติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อความสุขของลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายขาย พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมการประกันชีวิตและการบริการ เพื่อ “สุขภาพชีวิตที่ดี” ของลูกค้า และคนไทย​

โดยในเร็วๆ นี้ บริษัทฯ มีแผนออกประกันชีวิตสะสมทรัพย์ตัวใหม่ “CIMB THAI Happy Wealth 15/1”  ผ่านสาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาพชีวิตที่ดี (Healthy & Wealthy Living) และส่งเสริมให้คนไทยวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ได้ที่ สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เว็บไซต์ www.southeastlife.co.th   ติดต่อทีมขายใกล้บ้านคุณ คลิก https://lms.segroup.co.th  แอดไลน์อาคเนย์  Line @Southeast.th และเฟซ​บุ๊ก​   อาคเนย์ Southeast https://m.facebook.com/Segsoutheastpage/

อนึ่ง อาคเนย์ประกันชีวิต ขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2564 กว่า 230% เกินกว่าที่ คปภ.กำหนดไว้ที่ 120% และก้าวขึ้นสู่อันดับ ที่ 7 ของธุรกิจ ด้วยอัตราเติบโตสูงที่สุด ถึง 53% สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างผู้เอาประกันชีวิตทุกกรมธรรม์ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์