ออมสิน แจ้งข่าวด่วน! ได้รายชื่อจากกระทรวงการคลังแล้ว ลูกค้าได้เงินเยียวยาภัยโควิด 5,000 ที่ถูกตัดชำระหนี้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนขอเงินคืน ธนาคารฯ พร้อมเร่งโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

0
1987

ธนาคารออมสิน เผยได้รับรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยโควิด 5,000 บาท ที่แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินขอรับโอนเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังแล้ว ลูกค้าที่ถือบัญชีนี้แล้วถูกหักเงินชำระหนี้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนขอคืนเงิน ธนาคารฯ จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน พร้อมเตรียมประสานกระทรวงการคลัง ขอรายชื่อครั้งต่อไป เพื่อไม่ตัดเงินในบัญชีชำระเงินกู้อัตโนมัติอีก

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ลูกค้าธนาคารออมสินลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จากรัฐบาลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน และไม่สามารถเบิกเงินได้ เนื่องจากระบบธนาคารฯ ได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติ อันเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้เช่นกัน ซึ่งระบบไม่สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้าท่านใดลงทะเบียน โดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ที่ได้เปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่องได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากขณะนี้ ธนาคารออมสินได้รับรายชื่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งธนาคารฯ เร่งโอนเงินกลับเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายใน 3 วัน โดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังที่เร่งรวบรวมและนำส่งบัญชีรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้มายังธนาคารออมสินได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง ขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติรับเงินเยียวยาในครั้งต่อไปนำมาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติอีก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินเยียวยาที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้.