ออมสิน ส่งเสริมธรรมาภิบาล

0
1462

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาคุณธรรมเพื่อความยั่งยืน

เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “ออมสินสีขาว โปร่งใส ไร้ทุจริต” เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล โดยมี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินทั่วประเทศ ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams และ Facebook Live ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564