ออมสิน สร้างฝายมีชีวิต

0
1303

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การจัดการน้ำ การสร้างฝายมีชีวิต” พร้อมส่งมอบฝายมีชีวิตให้แก่พื้นที่และชุมชน โดยมี นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับการสร้างฝายมีชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน อำเภอมวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ วัดมวกเหล็ก และพี่น้องประชาชนชาวมวกเหล็ก ที่เล็ง ความสำคัญของระบบการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตขึ้น เพื่อประโยชน์ในการชะลอน้ำในช่วงน้ำหลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะได้ร่วมกันปล่อยปลาลงคลองมวกเหล็ก เพื่อเป็นการเพาะพันธ์ุปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดมวกเหล็กเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย