ออมสิน ร่วมงาน Sustainability Expo 2023

0
388

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World” สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ซึ่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023 เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Decade of Action”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023

นอกจากนี้ มีองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน สำหรับธนาคารออมสิน ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักเพื่อแสดงจุดยืนการเป็นภาคการเงินที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและร่วมกันสร้างพลังและปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ พร้อมออกบูธในโซน Better Community ภายใต้แนวคิด “Creating Happy Community : สร้างสมดุลมิติความยั่งยืน เพื่อสังคมเป็นสุข”

ซึ่งนำเสนอผลงานความสำเร็จของธนาคารเพื่อสังคมที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ รวมถึงบอกเล่าความสำเร็จของการบูรณาการมิติทางสังคมเข้าในกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไก Social Mission Integration

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม พร้อมยกขบวนสินเชื่อสีเขียวเข้าร่วมงาน อาทิ สินเชื่อ EV Supply Chain สินเชื่อ BCG, GSB Go Green, GSB Green Biz, GSB Green Home Loan และเงินฝากปันน้ำใจ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566