ออมสิน ปิดสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปูชั่วคราว  หลังพบลูกจ้างปฏิบัติการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ Covid-19

0
2349

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้รับรายงานจากธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตสมุทรปราการ 1 กรณีมีลูกจ้างปฏิบัติการธนาคารออมสิน จำนวน 1 ราย ได้ไปร่วมงานอุปสมบท และได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากเหตุการณ์ข้างต้น ธนาคารออมสิน ได้ส่งตัวลูกจ้างปฏิบัติการดังกล่าวเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อ Covid-19 ทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และต้องกักตัวเองเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ของธนาคาร

ธนาคารฯ จึงขอประกาศปิดทำการสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตสมุทรปราการ 1 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ทุกอาคารสำนักงาน รวมถึงให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนในสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นเวลา 3 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เพื่อรอฟังผลการตรวจของลูกจ้างปฏิบัติการ

ระหว่างที่สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปูปิดทำการ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่รถตู้ให้บริการเคลื่อนที่ (โมบาย) ซึ่งจะจอดให้บริการลูกค้า บริเวณหน้าสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู และหน่วยให้บริการเทศบาลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Mymo Mobile Banking สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมีความห่วงใยในความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ รวมถึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี