ออมสิน จัด GSB Digital Forum 2019 ติวเข้ม ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup รุ่นใหม่ รับมือการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล

0
365

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ หลักสูตร DNAbySPU (Digital Network Advantage) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษครั้งใหญ่ GSB Digital Forum 2019 “Enjoy New Experience” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup โดยมีวิทยากรมืออาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ ควบคู่กับการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวได้ในยุคดิจิทัล

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน บรรยายพิเศษในหัวข้อ GSB Digital Forum 2019 “Enjoy New Experience” ภายใต้ความร่วมมือคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตร DNAbySPU (Digital Network Advantage) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของธนาคารออมสินในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ได้แก่ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU, นายอาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตทรี จำกัด และ ผู้บริหารจาก LINE ประเทศไทย ร่วมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup รวมถึงผู้ที่สนใจกว่า 500 คน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 หลังจากเดินสายอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กลยุทธ์การรับมือในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี กฎข้อบังคับ ลูกค้า และด้านการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการยุค 4.0 ต้องเตรียมการรับมืออย่างรู้เท่าทัน โดยธนาคารออมสิน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนกว่า 50,000 ล้านบาท ในโครงการ “สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย” ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จในการดูแลและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ลูกค้า ทำให้ธนาคารฯ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ Prime Minister Award : National Startup 2019 สาขา Best Brotherhood of the year ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนา Startup ไทย ให้เติบโตและยกระดับสู่ตลาดระดับโลก

นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “Digital Touchpoint” โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึงภาพรวมของ Digital Marketing 4.0 เทรนด์การตลาดใหม่ๆ ที่น่าจับตามอง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจและนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทางด้าน นายสกุลรัตน์ ตันยงศิริ Head of SME Business และ นางสาวทราย จารุเสน SME Business Development Manager จาก LINE ประเทศไทย ได้ให้ความรู้ ผ่านหัวข้อ “LINE Official Account สำหรับธุรกิจ SMEs” โดยได้แนะนำ LINE Official Account โฉมใหม่ ที่จะช่วยสร้างยอดขายและรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการของธุรกิจ SMEs เป็นไปได้ง่ายขึ้น เช่น OA Plus E-Commerce และ LINE MAN Plug-In นอกจากนี้มีการแนะนำถึง LINE Official Account ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ หน้าโปรไฟล์ธุรกิจ, แถบเมนูลัดที่แป้นพิมพ์ในห้องแชท หรือ Rich Menu และ Quick Reply เป็นต้น

ขณะที่ นายอาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตทรี จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล” ว่า ปัจจุบันอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตส่งผลร้ายต่อข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอันตรายจากการโดนจารกรรมข้อมูล ซึ่งทุกคนสามารถช่วยป้องกันเพื่อหยุดยั้งและไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านั้นได้