ออมสิน คว้า 2 รางวัล International Banker 2022 Banking Awards

0
748

ธนาคารออมสิน ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร International Banker นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก ให้ได้รับรางวัล International Banker 2022 Banking Awards จำนวน 2 รางวัล คือ ธนาคารที่ดีเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี 2022 (Best Commercial Bank Thailand 2022) และธนาคารนวัตกรรมดีเยี่ยมด้านลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย ประจำปี 2022 (Best Innovation in Retail Banking Thailand 2022) จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยประชาชนในทุกระดับตามปณิธานของธนาคารที่จะลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความยากจนให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565