ออมสิน คว้ารางวัล AREA 2022 “Social Empowerment”  โครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

0
1293

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่สนับสนุนการเสริมสร้างพลังทางสังคม จากการดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงถึง 28% ลดเหลือ 16 – 18% ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ถือเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนให้กับประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการกว่า 1 ปี ได้อนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อยมากกว่า 1 ล้านราย ทั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty) และเป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality)

 

สำหรับงาน AREA 2022 เป็นงานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน