“ออฟฟิศเมท” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 4 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน

0
1470

ออฟฟิศเมท คว้า 3 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  จากงาน “Thailand Labour Management Excellence Award 2020” โดยในปีนี้ได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่4

จากความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ออฟฟิศเมทให้ความสำคัญ กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง บรรยากาศการทำงานที่ดี และการดูแลสวัสดิการแรงงาน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มั่นคงและพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานทุกระดับ ในปีนี้ออฟฟิศเมทได้รับรางวัลจาก 3 สถานประกอบการ ได้แก่ ออฟฟิศเมท สำนักงานใหญ่, Contact Centerสำนักงานหัวหมากเซ็นเตอร์ และสำนักงานอาคารอุ่นใจ โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ กระทรวงแรงงาน