อลิอันซ์ อยุธยา เปิด 3  กองทุนต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกลูกค้ายูนิตลิงค์ หวังเติบโตพอร์ทประกันควบลงทุน 42% ภายในสิ่นปีนี้

0
1090

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เดินหน้าเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ลูกค้ายูนิต ลิงค์ เปิดตัวกองทุนต่างประเทศใหม่ 3 กอง: กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดทั่วไป  กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และกองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน หวังมุ่งกระจายการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงและผลตอบแทนในแบบแอคทีฟฟันด์

นายวิรงค์ พัฒนกำจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทมีการเสนอขายประกันควบการลงุทน หรือ ยูนิต ลิงค์ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน พอร์ทดังกล่าวเติบโตกว่าเท่าตัว เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งความพิเศษของยูนิต ลิงค์ เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับเพิ่ม ลด ความคุ้มครองชีวิตได้ในแต่ละช่วงวัย และสามารถเลือกลงทุนและบริหารความเสียงของพอร์ตการลงทุนจากกองทุนที่บริษัทได้ทำการคัดเลือกมา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีนี้ นักลงทุนต้องเผชิญกับสภาวะการลงทุนที่ท้าทาย ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก อลิอันซ์ อยุธยา มีนโยบายการคัดสรรกองทุนที่โปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคัดเลือกกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน  กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสมตราสารแห่งทุน และอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มาถึงวันนี้ เรามองเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงและรับผลตอบแทนมากขึ้นในกองทุนต่างประเทศ จึงได้คัดเลือกกองทุนประเภท Active fund ที่เน้นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกและตลาดเกิดใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งในด้านผลตอบแทน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ ให้กับลูกค้าผู้ถือประกัน ยูนิต ลิงค์ มายสไตล์ พลัส ด้วย 3 กองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ดังต่อไปนี้

  • กองทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ชื่อกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดทั่วไป : KKP GNP เน้นนโยบายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก (Global Equity) ในบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่ง ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลก บริหารกองทุนโดยใช้ผู้จัดการกองทุน 7 คน ผสมผสาน Style และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินเป็นไปตามดุลพินิจของ ผจกกองทุน
  • กองทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อกองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์: ABGEM เน้นนโยบายการลงทุนในหุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Global Emerging Market Equity) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพดีและมีการเติบโตที่ดีกว่าอุตสาหกรรมในประเทศหรือในตลาดโลก พร้อมทั้ง เข้าถึงการลงทุนในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย เม็กซิโก บราซิล เนเธอร์แลนด์ อินเดีย
  • กองทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ชื่อกองทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน : K-HIT เป็นกองทุนที่ลุงทุนในหุ้นทั่วโลกเน้นการลงทุนใน Theme ที่ได้รับความสนใจและมีการเติบโตสูงใน 2 – 5 ปี เน้นการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุน 5-7 theme โดยแต่ละ Theme ไม่เกิน 25% หุ้นละไม่เกิน 1% จุดเด่นของกองทุนคือกลยุทธ์การลงทุนใน Theme ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงินเป็นไปตามดุลพินิจของ ผจก กองทุนไทย (+75%)

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 3 กองทุนใหม่ ที่บริษัทฯเลือกมาเป็นทางเลือกการลงทุนของผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ จะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ครบถ้วน สร้างพอร์ตการลงทุนที่ผสมผสาน ควบคู่ไปกับการรับความคุ้มครองด้านประกันชีวิต สร้างความมั่นคงทางการเงินและชีวิตให้กับลูกค้าได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่า การเปิดตัว 3 กองทุนต่างประเทศใหม่นี้ จะช่วยดันพอร์ทยูนิต ลิงค์ให้เติบโตได้ 42% ตามที่ตั้งเป้าไว้” นาย วิรงค์ กล่าวสรุป

    ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตอยุธยา หรือโทร 1373