อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564

0
633

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้เกียรติมอบรางวัล ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
โดยรางวัลดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของ อลิอันซ์ อยุธยา ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมและสร้างความยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นในหลักการ ESG ที่ให้ความใส่ใจในการส่งเสริม ดูแล และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลพนักงาน และการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นระบบและโปร่งใส นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของประชาชน โดยมีคณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นและคณะกรรมการดำเนินงานการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นเป็นผู้พิจารณา และการจัดพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้