อนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม.ลงพื้นที่โรงเรียน​สกัดกทม

0
268

ลงพื้นที่…เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม.ได้รับมอบหมายจากนาย พรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตวัฒนาเพื่อที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

โดยมีการประชุมที่สำนักงานเขตวัฒนาและลงพื้นที่ในโรงเรียนต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ 1.โรงเรียนแจ่มจันทร์ 2.โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 3.โรงเรียนวัดธาตุทอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงอาคารเรียนเพิ่มเติมซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานมากกว่า 20 ปีตลอดจนพื้นสนามอเนกประสงค์ของโรงเรียนและอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำรั่วซึมเกินกว่าที่งบประมาณซ่อมแซมจะสามารถดำเนินการได้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางข้อมูลในการเข้าประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 65 ที่ห้องประชุม คณะกรรมการ 3-4 สภา.กทม.ต่อไปโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ได้พบเห็นในโรงเรียนและสถานศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเหมือนเดิมความเสียหายของอาคารเรียนซึ่งใช้มาเป็นเวลานานเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยซึ่งกรุงเทพมหานครต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับสถานศึกษาเพื่อเป็นการปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นที่น่าอยูสร้างขวัญกำลังใจครูมีความพร้อมในการให้ความรู้กับเด็ก ต่อไป ตลอดจนสวัสดิการของผู้สอน และคุณภาพการศึกษา ต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลง