“หัวหิน” เปิดเมืองต้อนรับเทศกาลวิ่งผู้หญิงแบบ Next Normal ระดับนานาชาติครั้งแรก ในงาน “Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 friendship race with Nagoya Women Marathon” พร้อมประชุมสัมมนาเพื่อผู้หญิงทั่วประเทศ

0
1499

สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เทศบาลเมืองหัวหิน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกัน “ปั้นเทศกาลวิ่งหญิงไทย ให้ “ปัง” ระดับนานาชาติ” เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวและความมั่นใจในการสร้างสนามวิ่งมาตรฐานเพื่อผู้หญิง ตอกย้ำความมั่นใจด้วยศักยภาพของนักวิ่งหญิง และเชิญชวนทุกคนแสดงพลังเสริมสร้างความแข็งแรง ผ่านการวิ่งเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมทางกายกับงานวิ่ง “Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 Friendship’s Race with Nagoya Women’s Marathon” (หัวหิน วีเมนส์ ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 เฟรนชิพเรซ วิธ นาโงย่า วีเมนส์มาราธอน) ก้าวไปสู่สนามในฝันเพื่อการวิ่งของผู้หญิงทุกคน

​​​ภายในงานแถลงข่าวมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “หลักของการเดิน วิ่ง สร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะเพื่อผู้หญิง” รวมถึงการตอกย้ำถึงบทบาทของ สสส.ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มประชากร โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมงานวิ่งของผู้หญิงในมุมมองของวิทยากรที่หลากหลาย ทั้งคุณหมอ และนักวิ่งหญิง รวมถึงบทบาทผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคมผ่านสนามวิ่งผู้หญิงมาตรฐาน ความรู้จากคู่มือนักวิ่งสำหรับผู้หญิง และการบูรณาการงานกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย กีฬา ที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมจะสร้างโอกาสความมั่นใจให้ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด

ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงความสำคัญของงานนี้ว่า งานวิ่ง “Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 Friendship’s Race with Nagoya Women’s Marathon” เป็นงานที่หลายหน่วยงานให้การสนับสนุน เพื่อย้ำชัดในการมุ่งมั่นในการเป็นสนามวิ่งมาตรฐานเพื่อผู้หญิงในระยะฮาล์ฟมาราธอน และเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจเมือง ชุมชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้กลับมาคึกคัก กระผมในฐานะตัวแทนของจังหวัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดเมืองต้อนรับนักวิ่ง รวมถึงผู้ติดตามที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ขอให้ท่านมั่นใจและวิ่งด้วยความสุขตลอดเส้นทาง

นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน ในนามหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เมืองหัวหิน กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ก้าวสู่การจัดงานจริงในพื้นที่ เพื่อย้ำชัดในความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง ณ เมืองหัวหิน ผมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้มีการประชุมหารือ และร่วมงานกับทางผู้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยเพื่อสนามวิ่งสำหรับผู้หญิง โดยเทศบาลเมืองหัวหินได้สนับสนุน ทั้งด้านความปลอดภัยของเส้นทางวิ่ง การจราจร การอำนวยการด้านต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรที่เข้าร่วมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในงาน ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เพื่อต้อนรับการมาเยือนของนักวิ่ง และผู้ติดตาม

​สำหรับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. กล่าวว่า “สสปน. ในนามผู้สนับสนุนการสร้างงานวิ่ง “Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 Friendship’s Race with Nagoya Women’s Marathon” ให้เป็นสนามวิ่งมาตรฐานสำหรับนักวิ่งผู้หญิงในประเทศไทย ตามพันธกิจหลักของ สสปน. ในการดึงสิทธิ์งานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างงานวิ่ง NAGOYA WOMEN’S MARATHON มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสนามวิ่งมาตรฐานที่ปลอดภัยและสร้างมิติใหม่ของมาตรฐานงานวิ่งสำหรับผู้หญิงในประเทศไทยบนพื้นที่ริเวียร่า พื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลไทยซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย และเพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ของระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งหัวหินนับเป็นพื้นที่ที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพนั้นได้เป็นอย่างดีในหลาย ๆ งานที่ผ่านมา นับว่าเป็นการดึงดูดมวลชนเข้ามาในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งให้เกิดความประทับใจ และกลับมาใช้เวลากับพื้นที่หัวหินนี้อีกครั้ง ทาง สสปน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการสร้างงานบนพื้นที่เมืองหัวหิน นับว่าเป็นงานCo Creation ต้นแบบที่ในหลาย ๆ เมืองสามารถเข้ามาศึกษา และเกิดการจุดประกายการสร้างงานแบบ
Co-Creation บนพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการสร้าง Festival Economy ผ่านงานเทศกาลและกีฬามวลชน

​ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในนามของสำนักงานการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่รณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายให้เพียงพอในประชาชนทุกกลุ่มวัย กล่าวว่า “จากรายงานผลสำรวจของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. พบว่า “ผู้หญิงไทยมีอุปสรรคในการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และทำให้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการมีกิจกรรมทางกายของผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายมาโดยตลอด” ในฐานะที่ สสส. มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างเท่าเทียม จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม “หัวหิน วีเมนส์ ฮาล์ฟ มาราธอน 2022” ที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียม ลดอุปสรรค และ เพิ่มการรับรู้ในผู้หญิงไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีและสามารถนำองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมต่อไป”

สำหรับงาน “Huahin Women’s Half Marathon 2022 Friendship’s Race with Nagoya Women’s Marathon” เป็นเทศกาลการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหญิงนานาชาติ โดยความร่วมมือกับ ‘นาโกย่า’ มาราธอนหญิงระดับโลก บนเส้นทางหัวหิน เมืองแห่งการพักผ่อนของไทย กับเส้นทางวิ่งสุดพิเศษแบบ Point 2 Point จากจุดปล่อยตัว ณ สวนสาธารณะ 19 ไร่ สู่การพิชิตเส้นชัยครั้งประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับ 7 บูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์ พร้อมดีไซน์ Race pack ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เมืองหัวหิน