สำนักงาน กสทช. จัดการประชุม International Symposium on 5G and Driving the Benefits of Big Data เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของเทคโนโลยี 5G และ Big Data ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

0
1257

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงาน International Institutes of Communications (IIC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Symposium on 5G and Driving the Benefits of Big Data ในรูปแบบ Hybrid Conference

สำนักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 5G และเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมุ่งหวังผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี 5G และ Big Data ในประเทศไทย เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไทยในยุค Industry 4.0 และเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของเทคโนโลยี 5G และ Big Data ที่ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การประชุมเชิงวิชาการนี้ จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศโทรคมนาคม ได้มีโอกาสรับทราบข่าวสารและการใช้งานเทคโนโลยี 5G และ Big Data ที่เกิดขึ้นในแวดวงต่างๆ อาทิ Healthcare และ Finance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมและต่อยอดทางธุรกิจของไทยรวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในระดับนานาชาติเข้าร่วมเป็นวิทยากรกว่า 25 ท่าน อาทิ ประธานองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซีย (MCMC), ประธานหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (BEREC) ปี 2021, รองประธานองค์กร Federal Network Agency ประเทศเยอรมัน (BNetzA), รองเลขาธิการ Office of the Communications Authority เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, ผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น (MIC), ผู้แทนหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority ประเทศสิงคโปร์, ผู้บริหารระดับสูง Nokia, AT&T, iQIYI, Google, Cisco, NTT Docomo, Asian Development Bank, Asia Cloud Computing Association, Oracle ASEAN, กรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งประเทศไทย และประธานหน่วยงาน International Institute of Communications พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน IIC เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ (moderator)