สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารกรุงไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือป้องกันและแจ้งเตือนภัย

0
482

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพ หรือการก่ออาชญากรรมทางการเงิน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนลงนามร่วม ทั้งนี้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง ในการแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงิน หรืออาชญากรรมทางการเงิน (Financial Fraud) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนรวมถึงความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนผู้ใช้งานในการทำธุรกรรมโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีสติ รู้เท่าทันกลโกง ไม่หลงอุบายการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ผ่านประชาสัมพันธ์ทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานเป็น จำนวนกว่า 40 ล้านรายและครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่มอาชีพ โดยบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ จะได้มีการประเมินผลงานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านต่างๆ ทุก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ร่วมถึงการก่อเหตุอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์หากท่านใดมีข้อมูล เบาะแสการกระทำความผิด หรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือใกล้เคียง