สาขาแบงก์ในห้างพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด กลับมาเปิดให้บริการ ย้ำรักษาระยะห่างสวมหน้ากากก่อนใช้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

0
1175

  สมาคมธนาคารไทย ขานรับมาตรการผ่อนคลายของ ศบค. เปิดให้ธุรกิจธนาคารในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่

สีแดงเข้ม 29 จังหวัด  พิจารณาการกลับมาดำเนินการได้  ย้ำรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปใช้บริการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการแพร่กระจาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติปรับมาตรการจำหน่ายสินค้าจำเป็น/กิจการจำเป็น ในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด  โดยอนุญาตให้ธนาคารสถาบันการเงินที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ สามารถเปิดให้บริการได้ มีผลวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  โดยพิจารณาข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 26 ข้อ ของสมาคมศูนย์การค้าไทย

สมาคมธนาคารไทยได้ประสานกับธนาคารสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการของสาขา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การบริหารจัดการภายในสาขาและมาตรการ
ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนลูกค้าและช่องให้บริการเพื่อลดความแออัด อย่างไรก็ตาม  ธนาคารสมาชิกแต่ละธนาคารจะพิจารณาการเปิดสาขาตามความเหมาะสม  และความเสี่ยงของแต่ละธนาคารรวมถึงประกาศของเจ้าของพื้นที่และการประกาศของจังหวัด  โดยมีแนวทางในการเปิดให้บริการ ดังนี้  

  1. สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด
    จะพิจารณากลับมาเปิดให้บริการ โดยให้บริการไม่เกิน 17.00 น.
  2. สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่
    สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการ แต่ไม่เกิน 17.00 น.
  3. สาขาทั่วไปที่เป็นสาขา  Stand Alone  สามารถเปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7 วันทำการ  ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่เกิน 15.30 น.
  4. สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกิน 15.00 น

ทั้งนี้ การเปิดสาขาและจำนวนวันทำการของแต่ละสาขาจะเป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละธนาคารสมาชิก โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการได้ทาง website หรือช่องทาง Call Center อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทยขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking  หรือตู้ ATM และติดต่อธนาคารที่ใช้บริการ
ผ่านช่องทางต่างๆ ทาง Call Center  Line@  Facebook  Website เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ภาคธนาคารขอแจ้งงดให้บริการแลกเหรียญ และธนบัตรย่อยเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส