สัมมนาพิเศษฉลอง MDRT Thailand ครบรอบ 30ปี ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0
437

เสียงตอบรับล้นหลาม กับ โครงการแรกของปี “MDRT The NEXT” ที่จัดขึ้นพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปี MDRT Thailand เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ซึ่งเป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินคุณวุฒิ MDRT สู่การเป็นวิทยากร ที่สามารถนำเสนอบนเวทีและสื่อสาธารณะได้อย่างมืออาชีพ

ตลอด 4 วันเต็ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้ง 83 ท่านได้รับการสอนและความรู้ในการเลือกเนื้อหา ,การเขียนเนื้อหา, การจัดการด้านบุคคลิกภาพ, วิธีการนำเสนอบนเวทีและหน้ากล้องอย่างมืออาชีพ จากคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปอรัชม์ ยอดเณร (รองอธิบดี)
– หัวข้อ Personality Transformer
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดี (รองอธิบดี)
– หัวข้อ Vocal Training and Oral Interpretation
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
– หัวข้อ Content Craft and Stage Charming
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร จันทร์สถิตพร
– หัวข้อ Being A Great Story Telling

ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติจริงบนเวทีและบันทึกหน้ากล้องอีก 2วันเต็ม ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ MDRT The NEXT INSPIRATIONS for BETTER LIVING โดยได้รับคำแนะนำจากการ Work Shop และ Coaching พร้อมรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรโดย
•ครูต้าร์ คุณวิทวัส สังสะกิจ
– อาจารย์ผู้สอนงานด้านการแสดงมากมาย และมีค่ายปั้นศิลปิน STAR HUNTER
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ
– อาจารย์ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบายและดาต้าศึกษา (Data)
– ปัจจุบันเขียนบทความของทาง สำนักพิมพ์บางกอกโพส
•อาจารย์เกรียงไกร ฟูเกษม
– นักแสดงละคร ภาพยนตร์ โฆษณา และการนักจัดรายการวิทยุ
– ปัจจุบัน ท่านเป็นรองผู้อำนวยการ Patient Relationshjp Management
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปอรัชม์ ยอดเณร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ •ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์

ทั้งนี้ MDRT The NEXT ถือเป็นโครงการสัมมนาแรกของปีที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 30ปี MDRT Thailand ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆในปีนี้ที่จะตามมาอีกมากมาย อาทิ MDRT Thailand Special Event ที่จะจัดขึ้น วันที่ 21 มีนาคม 2566 (Titanium Sponsor) ,MDRT First Time และ MDRT Day ครบรอบ 30ปี

#30thMDRTTHAILAND #CHOOSEMDRT #MDRTTHAILAND #MDRTTHENEXT #NITADECHULA #MDRTThailandCharity