สหประกันชีวิต จับมือ สอ.ศธ.สร้างสวัสดิการประกันชีวิตให้กับสมาชิก

0
1804

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย พลตำรวจเอก นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการและคณะ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดย นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการและคณะ ที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้สหประกันชีวิตดูแลสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกของสหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังมอบความไว้วางใจความเชื่อมั่นให้กับสหประกันชีวิตได้เข้ามาดูแล จัดสวัสดิการคุ้มครองความเสี่ยงให้กับสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่ง สอ.ศธ.ได้มีส่วนช่วยบริษัทมาตั้งแต่ต้นแล้ว และปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นในลำดับต้นๆ ของบริษัทอีกด้วย

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับสหประกันชีวิตในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการกับสมาชิก และเห็นว่าบริษัท สหประกันชีวิตเป็นบริษัทที่กำลังโต แต่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง เลยตกลงที่จะร่วมมือกันในวันนี้ เพราะในอนาคตข้างหน้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้ค้ำประกันจะมีความเดือดร้อนมากแค่ไหนหากสมาชิกผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตไป นอกจากนี้หากใช้บริการกับสหประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้นเป็นเจ้าของ ผลตอบแทนต่างๆ ก็จะกลับคืนมาสู่สหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราต้องส่งเสริมให้สมาชิกรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อกับเราใช้บริการด้วย