สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS จัดสร้างเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่สังคมไทย

0
584

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS สานต่อการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมให้  คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” บนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” (Happy and Healthy Bike Lane)  ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนองค์กรชั้นนำของไทย

 นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ​ยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง และ สนามลู่วิ่งระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ภายในสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการในนามบริษัทฯ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ว่า ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญที่ BDMS จะช่วยให้สังคมและชุมชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีล้วนเป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องการ ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง ‘สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง’ ขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัวมิตรสหาย ที่มีความปลอดภัย สะดวก ทันสมัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี

  การจัดสร้าง “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS ในครั้งนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมอบโอกาสในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยมด้านการออกกำลังกายและทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุก คลายเครียด ส่งเสริมให้เกิดสังคมของกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพ หล่อหลอมจิตใจให้อ่อนโยนและมีพลัง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” นี้เน้นการออกแบบจากการใช้วัสดุแนวธรรมชาติ ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อม พร้อมด้วยฐานและอุปกรณ์การออกกำลังกาย (Fit-Trail) รวม 20 สถานี   เพื่อใช้เตรียมความพร้อมก่อนทำการวิ่งหรือปั่นจักรยาน รวมถึงผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเบื้องต้นหรือยืดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ปอด สร้างความยืดหยุ่นก่อนและหลังออกกำลังกาย เลี่ยงการบาดเจ็บและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมบอร์ดคำแนะนำในแต่ละสถานีให้ทราบอย่างชัดเจนเพื่อการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งของคนที่รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง” นายศรีภพ สารสาส กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ‘สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง’ โดย BDMS ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00–21.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ

  • สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง
  • ลู่ปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วง แต่ละรอบมีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
  • ลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็ก
  • ลู่วิ่งและลู่ปั่นจักรยานระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
  • ระบบจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐาน ที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน เข้า-ออก ด้วยระบบ SNAP
  • ศูนย์ปฐมพยาบาล
  • ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการจักรยาน