สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน Dinder Talk ภายใต้หัวข้อ “งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ อะไรที่สำคัญและเป็นอนาคต

0
3747

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพัน์ 2563 –  สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ร่วมกับพันธมิตร อาทิเช่น สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) APSA, อัลฟ่า วัน ซิเคียวริตี้, คาลิเบอร์ ซิเคียวริตี้ และผู้จัดงาน อาร์เอฟ ซิเคียวริตี้ ทีม จัดงานเสวนา ภายใต้ข้อหัว “งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ อะไรที่สำคัญและเป็นอนาคต” จัดขึ้นโดย RF SECURITY TEAM เพื่อร่วมกันหารือในการกำหนดทิศทางของวงการอารักขาบุคคลสำคัญ นำโดย คุณนรธา มณีนาค​ นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ พร้อมด้วย พันโท ธีรเดช แก้วกัณหา ผู้เชี่ยวชาญในนามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน​ และว่าที่ร้อยตรี จักร์ บุนนาค เลขาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ ณ โรงแรม M2 D Bangkok

สำหรับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและมีการพัฒนาให้มีมาตราฐานตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีบุคคลสำคัญของวงการมาร่วมงาน คือ  พ.ต.อ. อิทธิพล สุขยิ่ง รองคณบดีคณะตำรวจศาสตร์, คุณสุทธิชัย สายเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกบริหารความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสีย และ อาจารย์เอริค ไตรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ อะไรที่สำคัญและเป็นอนาคต” เช่น การดูแล VIP การยกระดับวิชาชีพอารักขาในไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่เป็นสากล ที่ผู้ประกอบอาชีพควรทราบเพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเมื่อพบเหตุอันตราย อย่างไรก็ดีการอารักขาบุคคลสำคัญสามารถเรียนรู้ให้มีมาตราฐานได้ คุณนรธา มณีนาค กล่าวทิ้งท้าย

 

สนใจติดต่องาน สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ คุณจักร์ 0991492524, คุณศักดิ์ณรงค์ 0991465252 หรือโทร. 02 120 6835