สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเงินจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

0
1280

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จาก นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ในโครงการความร่วมมือ “ประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน” ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัย สำนักงาน คปภ.