สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส

0
1226

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระดาบส (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร​       สมาคมฯ (ที่ 2 จากขวา) นายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการสมาคมฯ (ซ้ายสุด) นายฐิติ ยศอนันตกุล (ขวาสุด) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อให้โรงเรียนพระดาบสใช้เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการฝึกอาชีพแก่เยาวชน ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565