สมาคมตัวแทนฯ จัดสัมมนาใหญ่ เปิดตัวมาสคอต MR.THAIFA ครั้งแรก

0
1937

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดสัมมนากรรมการทั่วประเทศ ครั้งที่21 ประจำปี2563 วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี โดยมีกรรมการจากทั่วประเทศ และผู้บริหาร คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัด เข้าร่วมกว่า 350 ท่าน

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรประกันชีวิต  แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจประกันภัย และผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนแบ่งปันแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมฯ ในปีนี้ มีแนวทางที่ชัดเจนและสร้างประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวิทูรัส ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม

ภายในงานได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดต่างๆ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2562 โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ ซึ่งมีจังหวัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลสมาคมตัวแทนฯ จังหวัดยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้แก่ สมาคมตัวแทนฯ จ.สงขลา

รางวัลเพิ่มจำนวนสมาชิกยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้แก่ สมาคมตัวแทนฯ จ. สุรินทร์

รางวัลเพิ่มจำนวนสมาชิกยอดเยี่ยมคิดตาม% ได้แก่ อันดับ 1 สมาคมตัวแทนฯ จ.สมุทรสาคร

ซึ่งในแต่ละรางวัลจะมีการมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัด ที่มีสมาคมตัวแทนฯ ที่ได้รับรางวัลด้วย อีกทั้งยังได้มีการจัดสัมภาษณ์จังหวัดต่างๆ ได้รางวัลอับดับ 1 เพื่อแบ่งปันแนวทางการทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาคมฯ จังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ทางสมาคมยังได้มีการจัดให้มีการระดมสมองระหว่างกรรมการสมาคมฯ​ จากจังหวัดต่างๆ,คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัดในพื้นที่ของตน เพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ดีที่สุด จะนำไปประยุกต์ใช้ ในการเสริมสร้างศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงทำให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต เช่น กิจกรรมงานวิชาการ การบริจาคโลหิต การมอบสิ่งของ และเงินบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์คนชราหรือเด็กกำพร้า การจัดขบวนแห่ในงานวันประกันชีวิตแห่งชีวิต ที่หลายๆ จังหวัดจัดให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต ฯลฯ

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจัดให้มีกิจกรรม “สร้างบ้านปลา ทำบ้านหอย และเขี่ยไข่ปู” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  CSR ในครั้งนี้โดยมีผู้แทนศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา และกิจกรรมต่าง ๆ และนำคณะผู้บริหาร คปภ. ทั่วประเทศ,คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทางทะเล และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมาอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลให้สวยงามต่อไป 

ทางมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการกุศล ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้แก่ เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษและบุคคลออทิสติก จากโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารคปภ. , ที่ปรึกษาและนายกสมาคมตัวแทนฯ และคณะกรรมการมูลนิธิตัวแทนฯ เป็นผู้มอบในครั้งนี้

และอีกหนึ่งความน่าสนใจพิเศษภายในงาน เป็นครั้งแรกที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เปิดตัวมาสคอต ชื่อว่า “MR.THAIFA” ตัวแทนที่จะสะท้อนถึงตัวตนของสมาคมตัวแทนฯ ที่จะดูแลและปกป้องตัวแทนประกันชีวิต และเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการจดจำ รวมทั้งดึงดูดให้ตัวแทนฯและประชาชนสนใจ และติดตามข่าวสารต่างๆของสมาคมตัวแทนฯซึ่งได้จัดทำวีดีโอเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเปิดตัวภายในงาน นำเสนอในเรื่อง “ทำประกันชีวิต!! กับคาถา 3 ข้อ”  คือ 1.ครอบครัวมีสุข ถ้าทุกคนมีประกัน  2.เงินไป…ใบเสร็จมา และ 3.โชว์บัตร…โชว์ใจ สามารถชมได้เร็วๆ นี้