สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

0
1494

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ The Banquet Hall at Nathong สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (National Agent Awards – NAA) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่มีความพยายามมุมานะในการพิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “Hollywood Night” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ ได้ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน , คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ  ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยงานนี้คุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน 

 คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กล่าวว่า “รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ  (NAA) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตระดับประเทศ ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างคุณค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต”

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ  (NAA) จะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้อยู่ และต้องเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้

– นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติ ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม –  31  ธันวาคม  2562

– ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี  ขึ้นไป    (นับ 100 %)  เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก เช่น  แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20%   / 3 ปี  นับ 30%  / 4 ปี นับ 40 %  / 5 ปี นับ 50% ของเบี้ยปีแรก

– เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว ( นับ 6 % ของเบี้ยประกันปีแรก )

– ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ

– ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน) 

– ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ)         ( นับ 100 % ) 

– ประกันหมู่ทุกประเภท ( นับ 10 % ของเบี้ยประกันปีแรก ) 

– จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต

– อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75%         ( ลิมร่า 13 เดือน )

– ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ  ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต 

 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 270 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ กว่า 300,000 คน มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 1-3 โดยมี คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล และได้มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 4-10 โดยมี คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ  เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล

  ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณศักดา คำจำปา ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลผลิตเบี้ยประกัน 54,551,483 บาท , อันดับที่ 2 คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลผลิตเบี้ยประกัน 52,936,636 บาท , อันดับที่ 3 คุณจันทิมา นราวงศานนท์ ตัวแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลงานเบี้ยประกัน 37,135,944 บาท , อับดับที่ 4 คุณอภิชาติ  เกริกไกรวุฒิกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด  เบี้ย 32,179,350.24 บาท , อับดับที่ 5 คุณนิภาพรรณ  สุธีเพชร บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 29,924,456.24 บาท , อับดับที่ 6 คุณรัชชานนท์ พรกระจ่าง บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด จำกัด (มหาชน)  เบี้ย  25,985,291 บาท , อับดับที่ 7 คุณสุดารัตน์ ปิยขจรโรจน์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 25,846,559.07 บาท  , อับดับที่ 8 คุณศรีจันทร์ พัฒนานิตย์สกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 25,766,202.8 บาท , อับดับที่ 9 คุณรัตนา  ขัติวงค์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 24,195,831.76 บาท และ อับดับที่ 10 คุณมงคล เขียวทองคูณ บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ย 22,098,692 บาท   

ทางสมาคมฯ ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ โดยมี คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ ร่วมด้วย คุณชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย เป็นผู้มอบรางวัล

    บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาพความประทับใจ อีกทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของคุณจิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ) ศิลปินนักร้องที่มีผลงานเพลงชื่อดังมากมาย มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

    *สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ได้ที่ : http://www.thaifa.org/16962005/national-agent-awards-naa