สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) “9 ปี สมาคมกงสุลฯ บินสู่สมุยร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวไทย”

0
140

กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการทำบ่ออนุบาลเต่าทะเลเกาะสมุย และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
คุณสนั่น อังอุบลกุล
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในฐานะประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน
อังอุบลกุล
กิจกรรมการปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลไทย
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
กงสุลฯ ลิทัวเนีย และในฐานะโฆษกสมาคมฯ
กิจกรรมการปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลไทย