สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3” 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล…ในคอร์สเดียว ได้ทั้งความเข้าใจ และกลับไปทำได้จริง

0
100
  • มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  • มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
  • ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  • เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
  • เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
  • เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
  • DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
  • เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
  • เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop
  • เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง 

โดยวิทยากร: ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล   Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย   COO, MD of INTAGE Thailand 

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน   Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE

คุณเมธี จารุมณีโรจน์   Managing Partner of  BrandAholics

คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย  Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand 

คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข    Director ,Digital Marketing Program School of  Business Administration  Bangkok University

ดร.สมชาติ   วิศิษฐชัยชาญ  กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์  วีระเตชะ  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร  

กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวศุตม์พล  ชฎาธรสุธาสิน   CEO ,Answer Thailand & Co-Founder “AMATA”

คุณณัฐพล ม่วงทำ  เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เริ่มอบรม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564 ณ VIE Hotel Bangkok – Mgallery

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่: https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action3/ 

หรือสอบถามเพิ่มเติม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 02-679-7360-3 หรือ Line@ ID: @matsociety