สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3”

0
1450

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มจะต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัด หลักสูตร Digital Marketing in Action #3 เป็น กำหนดการใหม่ วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2564

เมื่อ Digital ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์อย่างไรที่จะเหมาะกับองค์กรของคุณ 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล จัดเต็มกันแบบจุใจ พร้อม Workshop ที่จะทำให้คุณ รู้ลึก รู้จริง และกลับไปทำได้จริงอย่างแน่นอน

  • มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  • มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
  • ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  • เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
  • เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
  • เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
  • DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
  • เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
  • เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop

เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง โดยวิทยากร : ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล  Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย COO, MD of INTAGE Thailand 

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน  Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE

คุณเมธี จารุมณีโรจน์  Managing Partner of  BrandAholics

คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย  Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand 

คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข  Director ,Digital Marketing Program School of  Business Administration Bangkok University

ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร 

    กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด           (มหาชน)

คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน CEO ,Answer Thailand & Co-Founder “AMATA”

คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  เริ่มอบรม 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2564  @ VIE Hotel Bangkok – Mgallery

** หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนที่นี่: https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action3/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679 -7360-3

หรือ Line : @matsociety