สมาคมการขายตรงไทยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

0
195

ชูสองกลยุทธ์ ‘Winning the Digital Disruption Game’ และ ‘Growing Faster in Next Normal Era’ สนับสนุนบริษัทสมาชิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สมาคมการขายตรงไทย เผยคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ วาระกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2565  โดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม ชูนโยบายสำคัญ  “Turning Challenge to be the Best Opportunities” มุ่งส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกพลิกสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเผชิญให้เป็นโอกาส ผ่าน 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  1. Winning the Digital Disruption Game สู้อย่างไรท่ามกลางธุรกิจยุคดิจิทัล และ 2. Growing Faster in Next Normal Era เติบโตรวดเร็วรับชีวิตวิถีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมขายตรงไทยสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

จากสถานการณ์ในปี 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผล​    กระทบต่อทุกภาคส่วน โดยผลการสำรวจของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA: World Federation of Direct Selling Associations) เผยว่า ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยนั้นได้รับผล​     กระทบอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับในยุโรปและอเมริกาที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง  ในขณะที่วันเดอร์แมน     ธอมสัน ประเทศไทย ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในช่วงภายหลังการระบาดของ COVID-19 พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น ผู้บริโภคกว่าครึ่งหนึ่งเลือกที่จะไม่ลงทุนกับเรื่องใดๆ แต่เลือกที่จะถือเงินสดไว้กับตัวมากขึ้น และยังมีพฤติกรรมเลือกที่จะลดการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านถึง 51.6% รวมทั้งลดการออกไปเที่ยวสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนลง 50.1% แสดงให้เห็นได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีส่วนต่อแนวโน้มกำลังซื้อที่ลดลง ซึ่งส่งผลลบต่อภาคธุรกิจอย่างชัดเจน

 นอกจากพฤติกรรมของเรื่องการใช้จ่ายเงิน  ในด้านอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นกัน ยกตัวอย่างพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ โดยจากผลการสำรวจ Digital Trends 2020 ของ We are Social เผยว่า คนไทยเล่นโซเชียลมีเดียมากถึง 73% ของประชากรทั้งประเทศ และ COVID-19 ทำให้คนไทยใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นกว่า 43%  และอีกส่วนที่น่าจับตามองคือเทรนด์ความต้องการมีอาชีพเสริมของผู้คนเพื่อความมั่นคงทางรายได้หรือจากปัญหาการว่างงานจะเพิ่มสูงมากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นมุมมองสำคัญเพื่อเตรียมรับมือกับชีวิตวิถีใหม่ต่อไปจากนี้

นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทยกล่าว “จากปี 2562 ภาพรวมธุรกิจขายตรงของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคงที่ (มูลค่ารวมกว่า 70,100 ล้านบาท) แต่ในปี 2563 ธุรกิจขายตรงบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และส่งผลต่อมูลค่าตลาดรวมในปีนี้เช่นกัน สมาคมการขายตรงไทยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและกระตุ้นการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมขายตรง ด้วยนโยบาย ‘Turning Challenge to be the Best Opportunities’ เพื่อให้เราสามารถวางแผนการบริหารงานให้สอดรับและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายได้” 

นโยบาย Turning Challenge to be the Best Opportunities มุ่งเน้น 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

 1. Winning the Digital Disruption Game ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง
 1. Growing Faster in Next Normal Era สนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal เพราะการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อเร่งให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจะต้องมุ่งเน้น เช่น การพัฒนาสินค้าและแผนรายได้ที่ตอบโจทย์เทรนด์ปัจจุบัน เพื่อพร้อมเผชิญความท้าทายและเติบโตไปด้วยกัน

“นอกจากความร่วมมือกันภายในบริษัทสมาชิกของสมาคม เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ พร้อมเผยเเพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงสู่สาธารณชน ด้วยความเชื่อมั่นที่จะนำเสนออาชีพทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบและกำลังมองหาความมั่นคงด้านรายได้หรือการมีงานทำในช่วงสถานการณ์เช่นนี้” นายกิจธวัช กล่าวเพิ่มเติม

   ทั้งนี้ สมาคมการขายตรงไทย เป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) ที่มีสมาคมการขายตรงจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงไทย (วาระกรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2565) ดังนี้

 1. คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี   นายกสมาคม
    บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. พญ.นลินี  ไพบูลย์  อุปนายกฝ่ายรัฐ สัมพันธ์​ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 1. คุณสุเทพ  ยืนยงค์วิทยากุล  อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1. ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์  เชื้อศรี          เลขาธิการ​  บริษัท ลาชูเล่คอส​          เมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1. ดร.สุภัตรา  แปงการิยา เหรัญญิก​      บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด
 1. คุณสุชาดา  ธีรวชิรกุล   กรรมการฝ่ายการศึกษา​ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 1. คุณวิภาดา  ตั้งปกรณ์  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด​                                       
 2. คุณจอห์น แอนดรูว์ เฮ็ดจ์  กรรมการฝ่ายการสื่อสาร​  บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 1. คุณอรรถกฤต  กีรติวิทยายุต   กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด
 2. คุณชาญสถิต  เขมะวิชานุรัตน์      กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ​   บริษัท บีดับเบิลยูแอล (ประเทศไทย) จำกัด
 1. คุณพสุทัต  ศักดิ์จารุดล  กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด