สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมทดสอบและเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ของศาลยุติธรรม

0
1146

 เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม 2564) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ ที่ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ศาลอาญา รัชดาภิเษก

    ในการประชุมมีการทดสอบระบบการยื่นคำฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบและปรับปรุง โดยคาดหวังว่าหากระบบดังกล่าวเปิดใช้งาน จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถฟ้องคดีด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น

    นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สอบ. ระบุว่า จากที่ได้ร่วมทดสอบ มองว่าระบบที่ศาลยุติธรรมออกแบบนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภค เพราะนอกจากจะทำให้ฟ้องคดีได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

    “อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป สอบ. เสนอว่า ควรพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถมีตัวแทนผู้บริโภคในการยื่นฟ้องคดีได้ และเมื่อมีการฟ้องคดีแล้ว หน่วยงานต่างๆ ควรเข้ามาตรวจสอบและมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ ทั้งนี้ หากระบบดังกล่าวถูกพัฒนาจนแล้วเสร็จ สอบ. ก็จะร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคทราบต่อไป” นายโสภณ กล่าว