ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20

0
1304

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตที่มาจากผู้บริจาคในกิจกรรม “Blood Donation” ให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาล เป็นผู้รับมอบโลหิต ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งนับตั้งแต่จัดกิจกรรมในครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 20สามารถส่งมอบโลหิตได้รวมจำนวน 1,050,000 ซีซี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและร่วมกันสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด