ศุภาลัย ส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ เพื่อส่งเสริมทางการศึกษา

0
1641

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวบุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง นำทีมงานศุภาลัยส่งมอบเครื่องปรับอากาศแก่โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เพื่อติดตั้งในห้องสมุด สร้างบรรยากาศที่ดีในการค้นคว้าหาข้อมูล พร้อมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีความก้าวหน้า โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสุธีกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ และว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หว่างเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางคณาอาจารย์ ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบ ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)