ศุภาลัย สร้างดี ชวนเพื่อนพนักงานแบ่งปัน ผ่านกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอนะ”

0
382

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอนะ” ภายใต้โครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” ชวนเพื่อนพนักงานทุกคนร่วมแบ่งปันปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว ส่งต่อให้เกิดการใช้ซ้ำ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด นำโดย ทีมคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นตัวแทนบริษัท ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวน 1,280 ชิ้น ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์

อีกทั้งกิจกรรมครั้งนี้ยังได้สร้างความตระหนักรู้เรื่องการนำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และยังสามารถลดปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 7 กิโลกรัม* โดยถือเป็นกิจกรรมปลูกฝังให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น และบริษัทฯ พร้อมสานต่อกิจกรรม “สร้างดี” เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง