ศุภาลัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children จากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

0
180

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Children สำหรับองค์กรที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญประเด็นด้านเด็ก มุ่งเน้นการมอบโอกาสและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นต้น

โดยภายในงานองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวรายการ “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ ครั้งที่ 2” รายการโทรทัศน์วาไรตี้รูปแบบใหม่ ที่ฉีกกรอบรายการการกุศลแบบเดิม เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลน ออกอากาศในวันเด็ก (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563) เวลา 18.20 – 20.00 น.