ศุภาลัย ปันน้ำใจผ่านน้ำสะอาด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จ.เชียงใหม่

0
1522

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสายชล ลืมขำ ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานโครงการภูมิภาค 4 เป็นตัวแทนบริษัท ส่งต่อน้ำใจสู่สังคมรอบข้าง ด้วยการบริจาคเครื่องกรองน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อ.แม่ริม

โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยกรองและพัฒนาคุณภาพน้ำให้สะอาดเพียงพอสำหรับเป็นน้ำดื่มและน้ำใช้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้ดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูงภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แต่ปรากฎว่าน้ำยังมีสีขุ่นเหลือง เนื่องจากไม่ได้ผ่านระบบการกรองที่ถูกวิธีและสุขลักษณะ

นายสายชล ลืมขำ ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานโครงการภูมิภาค 4 เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนรอบข้างเสมอมา อาทิ การทำประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน อนุรักษ์ต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโครงการ ออกแบบโครงการให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง รวมทั้งแบ่งปันและส่งต่อน้ำใจให้กับผู้คนในชุมชน ด้วยปณิธานการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย”