ศุภาลัย คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2 รางวัล จากเวที SET Awards 2022

0
670

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2022 โดย นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล “Young Rising Star CEO Awards” กลุ่มรางวัล Business Excellenceจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น และมีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเข้ารับโล่ห์ดีเด่น รางวัล Outstanding Investor Relations Awards ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

สำหรับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”(Outstanding Investor Relations Awards) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท นับเป็นรางวัลสะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของ SPALI ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการให้ความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลทิศทาง นโยบาย และผลประกอบการขององค์กร ที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน