ศุภาลัย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

0
1365

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (Thailand Labor Management Excellence Award 2020) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้แทนจากกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานของศุภาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร