วิศวฯ จุฬาฯ จับมือภาคีเครือข่ายรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

0
1276

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม “Breathe our future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี เข้าร่วมเป็น 1 ในภาคีเครือข่ายร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต ในการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้