วิริยะประกันภัย ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม “ECO LIVING ดิน ฟ้า ป่า น้ำ Doc Fest”

0
212

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สสส.) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักกิจกรรม “ECO Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ Doc Fest” จัดโดย สำนักพิมพ์สารคดี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญของอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นการรักษาสมดุลและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมออกบูธกิจกรรม ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมรักษ์โลก “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ” เชิญชวนผู้เข้าชมงานสร้างบุญด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาบริจาค เพื่อรวบรวมไปมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำไปรีไซเคิลถักทอเป็นผ้าไตรจีวรถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร