วิริยะประกันภัย สนับสนุน กองทัพบก ส่งมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ 2561

0
549

งานวันเด็ก1

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบองค์พระพิฆเนศเป็นที่ระลึก จาก นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมบูธวิริยะประกันภัย ภายหลังเป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกองทัพบก จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยบริษัทฯ ได้นำกิจกรรมเกมมาสร้างสีสันและความสนุกสนานพร้อมมอบของรางวัลมากมาย รวมถึงกิจกรรมการเขียนปณิธานความดีหรือข้อคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบสมุดเพื่อการศึกษา ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

สำหรับกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดีแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ โดยสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องศาสตร์พระราชาและการมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งที่ให้ทั้งความสนุกและเสริมสร้างจินตนาการ อีกทั้งน้องๆ ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ อาทิ เฮลิคอปเตอร์ รถถัง ยานเกราะล้อยาง และกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย