วิริยะประกันภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลำปาง

0
390

นายเอกพงษ์ วงศ์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม รับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค – บริโภค และน้ำดื่ม จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยมี นายพรเทพ ชัยศรีมา ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนลำปาง พร้อมด้วย วิริยะจิตอาสา เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

จากกรณีการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ บริษัทฯ ได้มีการระดมพลเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน รวมถึงประสานความร่วมมือไปยังตัวแทน นายหน้า และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ในพื้นที่ออก “ปฏิบัติการ FIRST AID” ช่วยเหลือประชาชนในการนำรถยนต์ออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงการส่งกลุ่มวิริยะจิตอาสาไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย อันเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้นพร้อมส่งมอบความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยให้มีกำลังต่อสู้กับสถานการณ์น้ำท่วมและสามารถฟื้นฟูจากอุทภัยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว