วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี คปภ. จังหวัดชลบุรี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่

0
327

นายชะเวง รักษายศ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 3 (ภาคตะวันออก) ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) แห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานฯ เลขที่ 209/53 – 54 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำหรับการเปิดอาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี แห่งใหม่นี้ เป็นไปตามนโยบายของ คปภ. ที่ให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยและด้านสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสังกัด คปภ. ภาค 6 จังหวัดชลบุรี สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น