วิริยะประกันภัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจ  เพื่อเด็กและผู้ป่วย HIV วัดพระบาทน้ำพุ

0
1414

  พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รับมอบปัจจัยและเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมมูลค่าทั้งสิ้น 621,246 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) โดยมี นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ร่วมถวายเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ป่วย HIV และเด็กกำพร้า ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ทั้งนี้ปัจจัยและสิ่งของต่างๆ มาจากน้ำใจของชาววิริยะจิตอาสา ทั้งผู้บริหาร และพนักงานจากสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ฏิบัติการสินไหมทดแทนทุกภาคส่วน รวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยและศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ร่วมกันทำบุญบริจาคเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี