วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก รับรองคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark

0
249

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ ให้การต้อนรับ ในงานพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และบุคคลทั่วไปที่มีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้า พร้อมให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สำหรับพิธีมอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งเป็นเครื่องมือแสดงการรับรองว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนมีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ