วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์เด็กเล็กสวมหมวกปลอดภัย มอบหมวกกันน็อก จ.ฉะเชิงเทรา

0
495

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 118 ใบ ภายใต้ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเที่ยงพิมลมุข, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ อบต.บ้านใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยและฝึกวินัยจราจรในเด็ก

ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตเห็นถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในทุกการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายรัชพล ยิ้มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ, นายสุเทพ สถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่, นายภูไท เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และนายกิตชัย กิตติคุณ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นการสานต่อโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย-ปลอดโรค ซึ่งทางมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทฯ ร่วมมือกันผลักดันให้เยาวชนและผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกันดำเนินการมาแล้วในพื้นที่จังหวัดน่าน, อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ พร้อมกับเดินขยายผลโครงการดังกล่าวสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป