วิริยะประกันภัย รับรางวัล TOP CAR INSURANCE SALE AWARD 2019

0
1378

ฯพณฯ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ “Thailand Car Marketing Awards 2020” ประเภท “บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มียอดกรมธรรม์สูงสุด” ประจำปี 2562 (TOP CAR INSURANCE SALE AWARD 2019) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว  รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ภายในงานมอบรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 (Thailand Car of The Year 2020) จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว สรยท. ได้พิจารณาคัดเลือกจากผลงานด้านการตลาด การขาย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาตลอดทั้งปี และมอบรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จลุล่วงต่อไปในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยโดยรวม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ