วิริยะประกันภัย มอบชุด PPE สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ปากช่อง สู้ภัยโควิด-19

0
1414

นายสุรวิชญ์  ศรีภัคดี สาธารณสุขอำเภอปากช่อง รับมอบ ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)  จำนวน 100 ชุด จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวารี กกขุนทด ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปากช่อง เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้นำไปใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องออกปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่องถนนเทศบาล 35 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา